Samospráva


Obec Vyšná Polianka
Vyšná Polianka 21
086 36 Nižná Polianka
Okres Bardejov

Tel.: 054/47 99130
IČO: 00322709
DIČ: 2020624771

Starosta obce: Ľuboš Špik
Zástupca starostu: Peter Želinský
Poslanci ObZ:
Bc. Patrik Bilas
Ľuboš Roman
Peter Špik
Jana Kavuľová
fotka k clanku