Zmluvy

Zmluvy rok 2018
Všeobecné zmluvy nešpecifikované
docx Kúpna zml. E-KN 339/13
pdf Kataster, registratúra
pdf Aktualizácia katastra
pdf Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
pdf Zámenná zmluva
pdf Prevádzka vodovodu
Zmluvy rok 2017
Všeobecné zmluvy nešpecifikované
doc Prevádzka VV
pdf T-Com
Zmluvy rok 2016
Všeobecné zmluvy nešpecifikované
pdf Licenčná Zmluva
pdf SLOVGRAM
pdf ENVI -PAK, budúca zmluva
pdf ENVI - PAK, zmluva
pdf Auditorská zmluva
pdf DAD
Bezpečnostný systém v obci
Kamery a rozhlas 2016
pdf Mandátna zmluva, VO
pdf Zmluva o dielo, BS
pdf Príloha k ZoD, BS
Verejne osvetlenie
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 2015
docx Svetelno-technická štúdia
docx Mandátna zmluva
pdf Zmluva o dielo
pdf Svetelno - technické meranie
docx Zmluva o NFP
docx Príloha k zml. o NFP č. 1
docx Príloha k zml. o NFP č. 2
doc Príloha k zml. o NFP č. 3
doc Príloha k zml. o NFP č. 4
xlsx Príloha k zml. o NFP č. 5
Banka
Účet, úver
pdf Prima banka
pdf Municipálny úver Eurofondy
pdf Dohoda o vydaní blankozmenky
pdf Spolufinancovanie – Eurofondy VO
Pozemky
Kúpne zmluvy 2015
docx Parcela C-KN 7
docx Parcela E-KN 339/14
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Vodojem a ochranné pásmo 2013
doc Vodojem a ochranné pásmo 2014
docx CKN 235
jpg Slovak Telekom
jpg Slovak Telekom
jpg Slovak Telekom
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Festival
jpg Festival
jpg Festival
jpg Festival
jpg Festival
jpg Festival
jpg Festival
jpg Festival
PDF Zmluva vodojem
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
jpg Zmluva CO
jpg Zmluva CO
jpg Zmluva T-COM
jpg Zmluva T-COM
jpg Zmluva T-COM
jpg Zmluva VSE
jpg Zmluva VSE
jpg Zmluva VSE
jpg Zmluva VSE
jpg Zmluva VSE
jpg Zmluva VUB
jpg Zmluva VUB
rtf DAD Prešov
rtf DAD, PO príloha