Dokumenty

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Stavebné povolenie
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Oznámenie o začatí stavebného konania
Voľba kontrolóra
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
pdf Komunálne voľby 2018
Znaky obce
pdf erb čiernobiely
pdf erb farebný
pdf pečať
pdf vlajka